Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và “Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày 21/11/2018 UBND huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và “Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


Ông Nguyễn Như Công - CT UBND huyện khai mạc hội nghị

Qua 5 năm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thấy, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành chuyên môn cấp trên, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện một cách có trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của xã hội. Nhiệm vụ tuyên truyền luật được thực hiện một cách thường xuyên, lồng ghép vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh, TTATXH của địa phương. Văn bản pháp luật mới ban hành được triển khai kịp thời; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường tính kỷ cương trong các cơ quan công quyền, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác PBGDPL vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tuy có nhiều đổi mới nhưng vẫn chưa kịp với tình hình thực tiễn, chưa thật sự phong phú, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền pháp luật nhìn chung chưa đáp ứng được với tình hình mới. Tính chủ động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã còn hạn chế. 


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND kiêm CT HĐPBGDPL huyện- Nguyễn Như Công, yêu cầu các cơ quan đơn vị, xã thị trấn phát huy kết quả đạt được trong năm qua; khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu; đồng thời, triển khai thực hiện một số nội dung trong tâm sau: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND huyện Hiệp Đức về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hiệp Đức để tổ chức thực hiện. Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các chương trình, các phong trào vận động quần chúng khác. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác tuyên truyền pháp luật trong nhà trường, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, xã, thị trấn duy trì tốt hoạt động “Ngày Pháp luật”; đầu tư kinh phí trang bị thêm đầu sách và phát huy có hiệu quả tủ sách pháp luật. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị, Công ước chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hiệp Đức.
Lãnh đạo huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị UBND huyện đã khen thưởng cho 8 tập thể và 14 các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 5 năm qua./.

Nguồn tin: huyen hiep duc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ LƯU
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.110
Email:kimhoaql@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập