Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị triển khai, rà soát hộ nghèo năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện Hiệp Đức về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; ngày 20/9/2018 UBND huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Phó Chủ tịch UBND- Nguyễn Đức Thọ, chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện; Thành viên BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thường trực Đảng ủy; UBND;UBMTTQVN xã, thị trấn.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Thường trực BCĐ đánh giá kết quả điều tra rà soát hộ nghèo của năm 2017; đồng thời, triển khai hướng dẫn một số văn bản, chủ trương mới về điều tra rà soát hộ nghèo, nhất là tập trung khắc phục những hạn chế trong năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Phó Chủ tịch UBND, yêu cầu, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cán bộ nhân dân để mọi người nhận thức đúng và thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng đối tượng, đúng quy trình và thời gian qui định.

Phòng LĐ-TB&XH, tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2018 theo đúng Kế hoạch số 4639, Thông tư số 17 và Kế hoạch số 136, hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát trước ngày 30/11/2018. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Điều 7 và Quy trình quy định tại Điều 6 Thông tư số 17; Hướng dẫn cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý. Phối hợp thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức kiểm tra, đôn đốc, phúc tra quá trình rà soát của các xã, thị trấn; Tham mưu UBND huyện văn bản thẩm định để làm cơ sở cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn ban hành Quyết định công nhận kết quả rà soát trên địa bàn mình quản lý. Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo bền vững để báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.


Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

UBND các xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn mình quản lý đúng trách nhiệm quy định tại Thông tư số 17, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/11/2018. Trong quá trình rà soát, cương quyết loại khỏi danh sách rà soát ban đầu đối với những hộ gia đình cố tình trốn tránh, không phối hợp cung cấp thông tin trung thực về tài sản của hộ gia đình, gây khó khăn cho công tác điều tra; hộ gia đình trong độ tuổi lao động nhưng lười lao động; hộ gia đình là người cao tuổi có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (đặc biệt là con) có điều kiện kinh tế khá giả nhưng không chăm sóc, nuôi dưỡng cố tình tách hộ để đưa vào hộ nghèo, cận nghèo. Việc rà soát phải chặt chẽ, dân chủ, công khai không bỏ sót đối tượng và phải tiến hành từ thôn/khối phố và trực tiếp đối với từng hộ dân. Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 phải công khai, niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn và cơ quan thôn/khối phố. Cập nhật thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn mình quản lý.

 Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện Hiệp Đức): Bám sát địa bàn được phân công (theo Thông báo số 293/TB-BCĐ ngày 11/10/2017); chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai, tiến độ, chất lượng cuộc điều tra, rà soát cũng như phúc tra, thẩm tra và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo địa bàn được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công theo dõi, đứng điểm.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để đoàn, hội viên mình và người dân hiểu, thực hiện; tổ chức giám sát và chỉ đạo giám sát một cách chặt chẽ quá trình tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nội dung lớn, làm cơ sở thực hiện chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm; tin tưởng rằng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cấp, các ngành việc điều tra rà soát sẽ mang lại kết quả tốt đẹp nhất./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ LƯU
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.110
Email:kimhoaql@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập