Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng năm 2017

Ngày 31/01/2018, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng năm 2017 và triển nhiệm vụ năm 2018. Cùng dự đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ngành NN&PTNT, TN-MT, Hạt Kiểm lâm PS-HĐ, Công an, Tòa án; Viên kiểm sát, Ban Chỉ huy Quân sự, Nội vụ, Tư pháp, TC-KH, UBMTTQVN huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính cấp xã.

Sau khi nghe Hạt Kiểm lâm Phước Sơn- Hiệp Đức huyện báo cáo tình hình tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và tình hình phá rừng, chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn huyện và một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian đến và ý kiến tham gia của các thành viên dự hội nghị, đặc biệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện- Nguyễn Hoa đề nghị, trong năm 2018 các ngành phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung trong tâm sau:


Toàn cảnh Hội nghị

Hạt Kiểm lâm Phước Sơn- Hiệp Đức, khẩn trương hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng phương án xử lý tài sản trên đất đối với diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trái phép trình UBND huyện phê duyệt theo đúng Chỉ thị 17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh; phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản để kịp thời xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật; Cùng với Phòng NN&PTNT huyện và địa phương, thực hiện kiểm tra các cơ sở vườn ươm giống cây trồng trên địa bàn huyện, nếu có sai phạm tiến hành xử lý theo quy định pháp luật; phối hợp các địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng; xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất; phát hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm và kịp thời tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép; có trách nhiệm giúp Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng chỉ đạo thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn; lập kế hoạch, biện pháp, giải pháp phòng cháy và chữa cháy rừng cụ thể, phù hợp cho từng thời gian; tham mưu cho cấp có thẩm quyền huy động các đơn vị lực lượng vũ trang, nhân dân để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng trong những tình huống cấp bách.

 Chủ tịch UBND xã, thị trấn: Chủ động phối hợp với các địa phương lân cận, quản lý địa bàn bảo đảm ngăn chặn được tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; xây dựng phương án xử lý tài sản trên đất đối với diện tích rừng bị phá, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trình UBND huyện và triển khai thực hiện trong quý I/2018; Phối hợp tốt với Hạt Kiểm lâm Phước Sơn - Hiệp Đức, Kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Chỉ đạo cho người phụ trách công tác lâm nghiệp, công chức ĐC-NN-XD&MT cấp xã, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; chỉ đạo cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện sản xuất lâm nghiệp; canh tác nương rẫy và chăn thả gia súc theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; tổ chức hoạt động có hiệu quả của các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ; huy động các lực lượng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án đã được xây dựng; kiểm tra hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản theo quy định của pháp luật;  Theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, đất lâm nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng rừng, đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý; tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; đồng thời, xây dựng phương án giao, cho thuê diện tích rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan: Viện kiểm sát; Tòa án; Công an; BCH Quân sự, Thi hành án;…phối hợp với Phòng NN& PTNT, Hạt kiểm lâm, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo đúng quy định pháp luật trong công tác QLBVR & PCCCR; huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng theo phương án khi có yêu cầu.

 Phòng NN&PTNT huyện: Chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phước Sơn- Hiệp Đức và UBND cấp xã thực hiện tốt Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về khoáng quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. Phối hợp với các ngành liên quan và UBND cấp xã tiến hành kiểm tra thực tế diện tích đất của dự án KFW6 để báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết, thời gian trong quý I/2018; Phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC nhằm tăng thu nhập cho người dân./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ LƯU
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.110
Email:kimhoaql@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập