Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    

Chi tiết tin

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Thông báo số 370/TB-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, UBND huyện Hiệp Đức thông báo như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày: thứ Hai, ngày 01/01/2024. 

2. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, doanh nghiệp có kế hoạch phân công trực, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực bảo vệ và xử lý kịp thời những công việc đột xuất phát sinh trong ngày nghỉ. Các đơn vị bảo vệ an ninh trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu công việc phải làm liên tục 24/24 giờ, thì Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị mình bố trí cho người lao động nghỉ Tết và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

3. Phòng VH&TT huyện, Trung tâm VH-TT-TT huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn treo cờ, panô, biểu ngữ, tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan phù hợp trong ngày Tết Dương lịch. 

4. Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày Tết Dương lịch. 

Trên đây là nội dung thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện triển khai thực hiện tốt./.

(Nguồn: Trích Thông báo số 1555/TB-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ LƯU
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.110
Email:kimhoaql@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập