Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    

Chi tiết tin

Thông báo nghĩ Lễ 02/9/2018

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, Thông báo số 307/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2018, UBND huyện Hiệp Đức thông báo như sau:

1. Lễ Quốc khánh 02/9/2018, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong huyện được nghỉ làm việc 01 ngày; do ngày 02/9 trùng vào Chủ Nhật là ngày nghỉ cuối tuần nên được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 03/9/2018.  Như vậy, dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2018 được nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Bảy, ngày 01/9/2018 đến hết thứ Hai, ngày 03/9/2018.

2. Các doanh nghiệp căn cứ quy định thời gian nghỉ lễ, tết tại Điều 115 của Bộ Luật Lao động và chế độ tuần làm việc của đơn vị mình, thực hiện cho người lao động nghỉ Lễ và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Các đơn vị bảo vệ an ninh trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu công việc phải làm liên tục 24/24 giờ, thì Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị mình bố trí cho người lao động nghỉ Lễ và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, doanh nghiệp có kế hoạch phân công trực, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực bảo vệ công sở và xử lý kịp thời những công việc đột xuất phát sinh trong ngày nghỉ.

5. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn treo cờ, panô, biểu ngữ; tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan phù hợp trong dịp Lễ 2/9.
6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày Lễ 2/9.

Trên đây là nội dung thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện triển khai thực hiệ

[Trở về]

Các tin mới hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ LƯU
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.110
Email:kimhoaql@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập