Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    

Thông báo

Ủy ban nhân dân xã Quế Lưu Thông báo đăng ký thực hiện Dự án 2: Nuôi bò nái sinh sản thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Quế Lưu
Ngày 27 tháng 5 năm 2024 UBND xã Quế Lưu ra thông báo đăng ký thực hiện Dự án 2: Nuôi bò nái sinh sản thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Quế Lưu
Chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Công văn số 589-CV/HU ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2024
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông báo số 08/TB-UBND ngày 08/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ Tết Âm lịch năm 2024; UBND huyện Hiệp Đức thông báo như sau:
Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2024
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Thông báo số 370/TB-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, UBND huyện Hiệp Đức thông báo như sau:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ LƯU
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Quế Lưu - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.110
Email:kimhoaql@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập